USLUGE

RADNO VREME

06-22h
vikendom
07-14h

laboratorija
07-14h

subotom
07-14h

KONTAKT

021/466-636
021/466-536
021/636-1729
060/466-8000
064/113-4873


laboratorija
021/662-2340
Naš osnovni cilj je dijagnostika uz laboratoriju na jednom mestu u jednom danu uz najkvalitetniju medicinsku uslugu i konstantan rad na usavršavanju znanja, uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i unapređenje organizacije. Trudimo se da pružimo brigu, vreme i razumevanje našim pacijentima, prolazeći sa njima i njihovim porodicama lepe i one manje lepe trenutke.
Uštedite dragoceno vreme i obavite SVE na jednom mestu i u jednom danu!

ZDRAVSTVENI NADZOR RODITELJA dece koja rade u inostranstvuviše

Za detaljne informacije, molimo Vas kliknite na "Saznaj više"

saznaj više

LABORATORIJAviše

Vodeći se principom sve na jednom mestu u jednom danu, proširili smo naše kapacitete i laboratorijom, kako bi našim pacijentima pružili efikasniju uslugu, bez potrebe da se šetaju u drugi deo grada, takođe ordinirajući lekar je u direktnoj komunikaciji sa laboratorijom što skraćuje vreme uspostavljanja konačne dijagnoze i otpočinjanje adekvatne terapije.

Analize se obavljaju na aparatima najnovije tehnologije švajcarskog proizvođača Roche uz upotrebu najkvalitetnijih reagenasa. 
Nije potrebno zakazivanje !

Ugodno ćete se osećati u prostorijama naše laboratorije. Bićete ljubazno primljeni i brzo usluženi od strane našeg stručnog osoblja. Garantujemo maksimalni kvalitet laboratorijskih analiza krvi i urina

Skoro svi nalazi budu gotovi isti dan, osim retkih analiza za koje je potrebno malo duže. Nalaze možete dobiti i emailom, faxom ili poštom. Provera kvaliteta obuhvata eksternu i internu proveru kvaliteta koja se vrši svakodnevno referentnim komercijalnim kontrolama.

Kućne posete

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete do nas, ne brinite, mi stižemo do Vas! Za ovu pogodnost pozovite našu laboratoriju i dogovorite termin koji Vama odgovara.  Transport uzoraka i materijala je bezbedan i efikasan.

Radno vreme i subotom

Radimo širok spektar analiza koje svakim danim proširujemo radeći u službi Vašeg zdravlja. 

saznaj više

OPŠTA MEDICINAviše

 Usluge 

 • Pregledi dece i odraslih
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih, nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Hronične nezarazne bolesti i njihovo praćenje
 • Preglede lekara opšte medicine sa EKG-om
 • ORL pregled
 • Ispiranje uha
 • Odstranjivanje krpelja
 • Inhalacija
 • Konsultacije i pregled pred vakcinaciju, vakcinacija
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Nutricionista – individualni plan ishrane dece i odraslih
 • Kućne posete
 • Sistematski pregledi zaposlenih
 • Savetovalište
 • Besplatne telefonske konsultacije vezane za vaše trenutne tegobe
 • Slanje na adekvatne laboratorijske pretrage
 • Upućivanje specijalistima različitih oblasti  

 opsta medicinaporodicni lekarporodicni lekar

Vaš lekar opšte prakse trudi se da bude porodični i da čuva Vaše zdravlje i zdravlje cele porodice i preuzima kompletnu brigu o Vama.

U iščekivanju smo da po zakonu institucija izabranog lekara zaživi i u stvarnom životu, a ne samo da ostane „mrtvo slovo“ na papiru, kako bi pacijenti mogli da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja, da otvaraju bolovanja, dobijaju potrebna medicinsko-tehnička pomagala i sve druge beneficije koje im po zakonu pripadaju.

Pregledi bez čekanja, za sada nije potrebna zdravstvena knjižica.

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete kod nas, naši lekari i medicinske sestre stižu do Vas po pozivu. 

saznaj više

INTERNA MEDICINAviše

Usluge

 

 • opšti internistički pregled

 • pregled interniste – kardiologa

 • pregled interniste – gastroenterologa

 • pregled interniste – endokrinologa

 • pregled interniste – pulmologa

 • pregled interniste – nefrologa/imunologa

 • pregled interniste – hematologa

 • pregled interniste – onkologa

 • služba za prevenciju tromboze i hemostazu

 • kompletne laboratorijske analize

 Za detaljnije informacije molimo Vas da kliknete na odgovarajuću službu u meniju.

saznaj više

KARDIOLOGIJAviše

Usluge

 • Pregled kardiologa (što uključuje ekg, ultrazvuk srca - 2D, M-mode, Pulsni Doppler, CW Doppler, Color Doppler, pregled, mišljenje i terapiju kardiologa)
 • 24 h holter ekg – 3 kanalni, 7 kanalni i 12 kanalni
 • 24 h holter krvnog pritiska
 • Aritmija monitoring
 • Test opterećenja
 • Stress ehokardiografija
 • Kontrola rada pejsmejkera i obrada pacijenata kojima je potencijalno potreban  pejsmejker
 • Kardiologija sporta – U kabinetu za sportsku kardiologiju u multidisciplinarnoj saradnji kardiologa, specijaliste sportske medicine uz proširenu laboratoriju pregledavaju se i   kontrolišu svi veći sportski kolektivi u Vojvodini a posebna nam je čast i odgovornost stalni pregledi i testiranja vodećeg sportskog kolektiva u pokrajini  F.K. "Vojvodina" od prvog tima  do svih mlađih selekcija. Svi sportski kardiološki pregledi uključuje osnovni ili prošireni laboratoriju, kardiološki pregled s 12 kanalnim EKG-om, ultrazvuk srca, test opterećenja ciklolergometrom. Namenjen je svim sportistima u dečijoj i odrasloj dobi bilo da se radi o aktivnim sportistima, profesionalnim sportistima ili rekreativnim sportistima. Izuzetno je važan za sigurno bavljenje sportom
 • Kontrola stentiranih i operisanih pacijenata
 • Služba za trombozu i hemostazu uz brzo određivanje INR
 • Kompletne laboratorijske analize
 • Preoperativno mišljenje kardiologa 
 • Pregled i mišljenje kardiohirurga
 • „Second opinion“ - stručna subspecijalistička ekspertiza na osnovu svih ranije  učinjenih pretraga i davanje zaključnog mišljenja
 • Color doppler karotida i arterija vertebralis 

saznaj više

GASTROENTEROLOGIJAviše

Usluge:

 • Pregled specijaliste gastroenterologa
 • Ultrazvuk abdomena
 • Laboratorijska dijagnostika
 • Testiranje na Helicobacter pylori 
 • Gastroskopija (ezofagogastroduodenoskopija) uz anesteziju ili bez anestezije*
 • Kolonoskopija uz anesteziju ili bez anestezije *
 • Anoskopija
 • Rektosigmoidoskopija uz anesteziju ili bez anestezije * (pregled završnog dela debelog creva (sigmoidno crevo i rektum)
 • Rektoskopija  (pregled rektuma)
 • Biopsija kod endoskopije sa PH nalazom - uzimanje uzorka tkiva za patohistološku analizu tokom endoskopskog pregleda. 
 • Color doppler angiografija portne vene

saznaj više

ENDOKRINOLOGIJA (ambulanta za osteoporozu, ambulanta za štitnu žlezdu)više

 

Endokrinologija


Usluge 

 • pregled endokrinologa, dijabetologa
 • ambulanta za štitnu žlezdu
 • ambulanta za osteoporozu
 • kompletne laboratorijske analize

 

Ambulanta za štitnu žlezdu

 • pregled specijaliste
 • color doppler ultrazvučni pregled štitne žlezde sa osvrtom na paraštitne žlezde
 • laboratorijske analize: hormoni (TSH, fT3/T3, fT4/T4), antitela (anti TPO, anti TG), tireoglobulin, kalcitonin
 • punkcija prema indikaciji i citološka dijagnostika
 • kontrole, praćenje pacijenata nakon operacije štitne žlezde

Ambulanta za osteoporozu

 • Osteodenzitometrija
 • Laboratorijske analize bitne za metabolizam kostiju ( Vit D, Ca jonizovani i ukupni, CrossLaps, Osteokalcin)

saznaj više

PULMOLOGIJAviše

Usluge

 • Specijalistički pregled pulmologa sa analizom RTG grudnog koša (pluća i srce) i pulsoksimetrijskom analizom koncentracije kiseonika u krvi
 • Alergološki testovi 
 • Spirometrija - test plućne funkcije 
 • Berodual test
 • Plućna rehabilitacija koja podrazumeva učenje vežbi disanja sa naglaskom kod obolelih od HOBP-hronični bronhitis, emfizem i astma
 • Preoperativni pregledi pulmologa i davanje saglasnosti za operaciju
 • Ultrazvučna dijagnostika pleuralnih izliva
 • Kompletne laboratorijske analize
 • Terapija u vidu inhalacije preko inhalatora medikamenata
 • Terapijske procedure i primena lekova intravenski, intramuskularno…

saznaj više

HEMATOLOGIJAviše

Usluge 


 • pregled subspecijaliste hematologa
 • kompletne laboratorijske analize

saznaj više

ONKOLOGIJAviše

Onkologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom malignih bolesti, kao i palijativnim zbrinjavanjem osoba obolelih od malignih bolesti. Maligne bolesti predstavljaju po učestalosti drugi uzrok smrtnosti u razvijenom svetu, odmah iza bolesti srca i krvnih sudova. Godišnje u svetu od malignih bolesti oboli 10 miliona ljudi, a u Srbiji oko 32 hiljade. Ukoliko se otkriju pravovremeno, mnoge maligne bolesti se mogu uspešno lečiti.

Polje rada onkologa 

 • Non-Hodgkin limfomi
 • Hodgkinov limfom
 • Karcinom dojke
 • Karcinomi testisa (germinativnog epitela i izvan testisa)
 • Multipli mijelom
 • Hronična limfocitna leukemija
 • Karcinom bubrega
 • Karcinom prostate
 • Suportivna terapija u onkologiji (nuspojave, infekcije, mučnina...)
 • Palijativna terapija terminalnog bolesnika (kućne posete u slučaju potrebe)
 • Terapija bola
 • Karcinomi debelog creva
 • Karcinom želuca
 • Karcinom pankreasa
 • Karcinom jetre
 • Melanomi
 • Sarkomi
 • Neuroendokrini tumori
 • Gastrointestinalni stromalni tumori.
 • Karcinom ovarijuma 
 • Karcinom mokraćne bešike
 • Karcinom penisa
 • Karcinom pluća

 Kome se preporučuje pregled onkologa?

 • osobe koje sumnjaju u malignu bolest
 • savetovanje o daljem lečenju nakon operacije raka 
 • pacijenti kojima je postavljena dijagnoza, a nisu započeli lečenje
 • razjašnjenje odluka komisija (konzilijuma)
 • drugo mišljenje o lečenju
 • savetovanje o prevenciji i genetskom testiranju u porodici obolelih od raka
 • praćenje (kontrole) nakon lečenja raka
 • savetovanje o ishrani kod obolelih o raka 
 • savetovanje o načinu života obolelih od raka
 • osobe koje žele obaviti preventivni onkološki pregled 

NEFROLOGIJA I IMUNOLOGIJAviše

Usluge  

 • pregled subspecijaliste nefrologa

 • kompletna laboratorijska analiza krvi i urina

 • color doppler angiografija bubrežnih arterija, color doppler ultrasonografija bubrega

saznaj više

SLUŽBA ZA HEMOSTAZU I TROMBOZUviše

Usluge 

U saradnji naše laboratorijske službe i službe za prevenciju tromboze i hemostazu, a po potrebi i uz konsultacije drugih specijalnosti naše polje rada pokriva:

 • tretman poremećaja zgrušavanja krvi
 • ispitivanje trombofilije kod tromboze vena, moždanog i srčanog udara udara nejasnog uzroka, ponavljanih spontanih pobačaja i u sklopu pripreme za vantelesnu oplodnju

 • ispitivanje i tretman trombofilija sa posebim osvrtom u trudnoći

 • preventivna primena i terapija oralnim antikoagulantnim lekovima (Sinkum, Farin) kod kardioloških bolesnika, nakon moždanog udara i u lečenju tromboze vena, uz brzo određivanje INR-a
 • novi oralni antikoagulantni lekovi (Xarelto, Pradaxa)
 • antitrombocitna terapija preparatima acetilsalicilne kiseline (Cardiopirin, Aspirin) i drugim antitrombocitnim lekovima (Plavix, Ticlodix...)

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAviše

Usluge

 • Pregled specijaliste  fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatra) i/ili reumatologa
 • Merenje gustoće kostiju- osteodenzitometrija
 • Laboratorija
 • SHOCKWAVE TERAPIJA- ŠOKVEJV TERAPIJA

Kada se javiti na pregled  kod fizijatra?

Fizijatru se treba javiti na pregled kod :

 • bolova u području vrata, leđa, nogu ili ruku
 • otoka zglobova
 • povreda mišića, zglobova
 • trnjenja pojedinih delova tela
 • problema sa hodom
 • vrtoglavice i zujanja u ušima
 • glavobolja
 • oduzetosti noge, ruke ili mišića lica
 • bola u grudima, nakon pregleda kardiologa

 

Koje bolesti i stanja dijagnostikuje, leči fizijatar?

Lekar specijalista će uzeti podatke o vašim tegobama, uraditi klinički detaljan pregled, pregledati vašu prethodnu  medicinsku dokumentaciju  i nakon toga vam predložiti daljnji tretman, a po potrebi uputiti na dodatne preglede ( Color duplex scan karotida i AV, EMNG ruku ili nogu, dodatne laboratorijske analize, konzultovati druge specijaliste, Rtg  snimanja) i nakon toga doneti definitivnu odluku o vašem lečenju.

U ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju se vrši tretman i lečenje sledećih oboljenja:

 REUMATSKIH BOLESTI

 • Degenerativne reumatske bolesti (koksatroza,gonartroza,vratni i lumbalni sindrom…)
 • Zapaljenske reumatske bolesti (reumatoidni artritis,ankilozantni spondilitis,psorijaticni artritis…)
 • Vanzglobne reumatske bolesti (bolno rame, burzitis, epikondilitis, fibrozitis, TOS,…)
 • Metaboličke reumatske bolesti (osteoporoza, giht..)

Osteoporoza je sistemsko oboljenje skeleta koje se odlikuje smanjenjem koštanog denziteta i promenama u mikroarhitektonici kosti što sve ima za posledicu povećanu sklonost ka prelomima. Najčešće se javlja kod žena u menopauzi i kod starijih osoba.

STANJA NAKON POVREDA KOŠTANO-ZGLOBNOG I MIŠIĆNOG SISTEMA

 • Za vreme imobilizacije primena elektromagnetnog polja sa ciljem da se ubrza zarastanje preloma te eventualno određenih oblika elektroterapije.
 • Endoproteza (veštački kuk) se ugrađuje kod: promena na kuku (artroza) kod kojih se ne može smiriti bol ni lekovima ni fizikalnom terapijom, uz gubitak funkcija kuka. kod preloma kuka kod starijih osoba .

 

ODREĐENIH NEUROLOŠKIH BOLESTI 

 • stanja nakon moždanog udara
 • pareze i paralize nervusa facijalisa
 • vrtoglavice
 • glavobolje
 • multipla skleroza
 • Parkinsonovo oboljenje

 

Kod svih ovih stanja, a naročito nakon povreda (prelomi, uganuća) te stanja nakon moždanog udara i oduzetosti nerava potrebno je fizikalni tretman početi što pre, neposredno nakon nastalog oštećenja. Npr. nakon moždanog udara neophodno je započeti rehabilitacioni tretman unutar mesec dana od početka bolesti, a najkasnije u roku tri meseca, jer je kasnije oporavak mnogo teži i efekat lečenja je slabiji.

U kabinetu se sprovodi kompletna fizikalna terapija: elektroterapija (dijadinamske struje, galvanizacija, interferentne struje, TENS), laseroterapija, ultrazvučna terapija, terapija niskofrekventnim magnetnim poljem (torus, podloška), parafinoterapija, akupunktura i medicinska masaža. U određenim bolnim stanjima vrši se i lokalna infiltracija leka  ili intraartikularna  primena leka (“blokada”), u određenim slučajevima i primena preparata hijaluronske kiseline.

 

Kineziterapija ili program vežbanja je organizovan individualno ili grupno koji obuhvata program vežbi za decu , vežbe za osobe srednje dobi te rogram vežbi za osobe iznad 50 godina u cilju prevencije osteoporoze i drugi programi-.

 

Osteodenzitometrija ispitivanje gustoće kosti – koje je potrebno da uradi svaka žena na ulasku u menopauzu, radi prevencije preloma kostiju, takođe se može izvršiti kod nas hormonalna obrada osteoporoze i dobiti saveti o osteoporozi.

Akupunktura se primenjuje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u lečenju sledećih bolesti: glavobolja, migrena, neuralgija trigeminusa, pareza facijalisa, oduzetosti nakon moždanog udara, vrtoglavice, zujanje u ušima, noćno mokrenje, interkostalna neuralgija, bolno rame,teniski lakat, zaleđeno rame, išijas, bol u leđima, alergijski bronhitis i bronhijalna astma, opstipacija, nesanica, neregularne i bolne menstruacije.

Takođe, izvodi se i manuelna masaža, parcijalna (dela tela, najčešće leđa) ili kompletna, čitavog tela.

Današnji način življenja, stres, nedostatak kretanja, korišćenje prisilnih položaja (dugotrajno sedenje, prekomerno korištenje kompjutera …) naročito pogoduju razvoju zdravstvenih problema i kod školske populacije, radno aktivne, menadžera, sportista, te osoba treće životne dobi.

Programi fizikalne terapije i rehabilitacije:

 • Program rehabilitacije akutnih bolnih stanja kičme i zglobova
 • Program rehabilitacije hroničnih bolnih stanja
 • Preoperativna i posleoperativna rehabilitacija
 • Program za prevenciju osteoporoze
 • Program korektivnih vežbi za probleme kičme
 • Program redukcije telesne težine

Ambulanta za osteoporozu

U ambulanti za osteoporozu rade: endokrinolog, fizijatar, reumatolog. 

Ali lečenje osteoporoze može da provodi bilo koji lekar koji  ima  potrebno znanje. Osteoporoza u prevodu znači porozne ili šupljikave kosti, koje postanu tako razređene da najobičnije svakodnevne aktivnosti mogu dovesti do preloma.

NIKAD NIJE SUVIŠE RANO ILI SUVIŠE KASNO DA URADITE NEŠTO ZA OSTEOPOROZU.

Osteoporoza je bolest koju karakteriše gubitak mineralne gustine kostiju i smanjena koštana masa. Razvija se neprimetno tokom života pa se obično vrlo kasno dijagnostikuje, a najčešće zahvata kičmu , kukove, kosti podlaktice (žbičastu kost).

Koliko je osteoporoza značajan problem ?  

 • danas jedan od najvećih zdravstvenih problema civilizacije, kod žena je učestalija od infarkta srca. To je bolest 21.veka, kao što je nekad bila tuberkuloza.
 • oboljeva svaka druga žena  posle navršene pedesete godine života. Zato je naročito važno započeti sa prevencijom
 • Osnovni problem u osteoporozi su prelomi kosti, koji predstavljaju životno opasne događaje. Svaka druga žena i svaki četvrti muškarac će posle 50 godine imati prelom kosti povezan sa osteoporozom (kuk, kičmeni pršljenovi ili ručni zglob). Nakon 70.g.učestalost osetoporoze kod muškaraca i žena je jednaka.
 • Prelom kuka u većini slučajeva zahteva hirurško lečenje, neki od tih pacijenata su produženo ili stalno nesposobni za samostalni život, a čak kod 30% pacijenata sa prelomom kuka dolazi do ranije smrti.

 

DA LI VI IMATE SKLONOST OSTEOPOROZI?

Ako je vaš odgovor DA na jedno ili više sledećih pitanja, moguće je da imate sklonost ka osteoporozi i trebate konsultovati doktora:

 • Da li je netko od vaših roditelja imao prelom kuka nakon male traume?
 • Da li ste vi imali prelom kosti nakon manjeg pada ili udarca?
 • Za žene:Da li ste ušli u menopauzu pre 45 godine?
 • Da li ste imali prekid menstrualnog ciklusa više od 12 meseci, ne  računajući trudnoću?
 • Da li su vam odstranjenji jajnici pre 50.godine života te niste uzimali hormonsku supstituciju?
 • Za muškarce:Da li imate probleme sa impotencijom, nedostatkom libida ili neke druge simptome niskog nivoa hormona?
 • Da li uzimate kortikosteroide(Pronison,Nirypan) duže od 3 meseca?
 • Da li se vaša visina smanjila više od 3cm?
 • Da li imate učestale prolive (u sklopu nekih probavnih oboljenja kao što je Kronova bolest) ?
 • Da li imate reumatodini artritis, oboljenja tireoidne ili paratireoidne žlezde?
 • Da li često unosite velike količine alkohola?
 • Da li pušite više od 20 cigareta dnevno?

 

Ako imate pozitivne odgovore , to ne znači da imate osteporozu, ali to ukazuje da možda imate rizik za osteoporozu i treba da konsultujete lekara koji će odlučiti da li treba da uradite test za određivanje koštane gustine.

Hronične bolesti kao što su: dijabetes tip l, oboljenja štitne žlezde, nadbubrežne žlezde, hiperparatireoidizam, hronične bolesti bubrega i jetre, zapaljenske bolesti creva, celijakija-mogu doprineti bržem razvoju osteoporoze i stoga sve osobe sa navedenim oboljenjima treba da mere koštanu gustinu.

MERE PREVENCIJE:

 • Pravilna ishrana (mleko,mlečni proizvodi i zeleno povrće). Za starije od 50 godina, dnevna potreba kalcijuma iznosi 1200 mg te 800 do 1000 ij D vitamina.
 • Izlaganje Suncu (10 minuta dnevno)
 • Fizička aktivnost
 • Izbegevanje štetnih navika (pušenje, alkohol)

 

DIJAGNOZA OSTEOPOROZE

Merenjem vaše koštane gustine  osteodenzitometrijom saznajete da li imate osteoporozu. Postupak je brz, bezbolan i nema nikakvog štetnog zračenja.

Kao što određivanje vrednosti holesterola, pomaže u proceni rizika oboljevanja od ishemične bolesti srca, tako i određivanje koštane gustine  služi za procenu rizika preloma kosti.

Preporučuje sa da svaka žena na ulasku u menopauzu uradi merenje koštane gustine, bez obzira na riziko faktore.

 Osteodenzitometrija je najbolji metod za:

 1. procenu rizika za prelom kosti
 2. za identifikaciju pacijenta koji zahteva terapiju
 3. za procenu odgovora kosti na datu terapiju

 

Koliko često raditi osteodenzitometriju?

Pre uvođenja terapije,a nakon toga jednom godišnje.

 • U slučaju normalnog denzitometrijskog nalaza predlažemo prevenciju:dijetalne mere, rekreaciju    
 • U slučaju osteopenije predlažemo uraditi laboratorijske analize koje su od značaja za metabolizam kosti (ionizovani kalcijum,  crosslaps, vitamin D, te ev. osteokalcin i PTH) i terapiju: dijeta, kineziterapijske vežbe, magnetoterapija, medikamentozna terapija).
 • U slučaju nalaza koji ukazuje na osteoporozu predlažemo uraditi laboratorijske analize koje su od značaja za metabolizam kosti (ionizovani kalcijum, crosslaps, vitamin D, te ev. osteokalcin i PTH ) i terapiju (dijeta, medikamentozna terapija, magnetoterapija, te ev. akupunktura, lasero i elektroterapija, ortopedsko zbrinjavanje ukoliko imate simptome)

Ukoliko obavite osteodenzitometrijski pregled, učinićete mnogo u cilju očuvanja vašeg zdravlja, jer smanjujete rizik od preloma kuka - najteže komplikacije osteoporoze. 

SHOCKWAVE TERAPIJA- ŠOKVEJV TERAPIJA

Schockwawe terapija

 

BRZO I EFEKTIVNO OSLOBAĐANJE OD BOLA

 • jedinstveno,neinvazivno  rešenje za bol povezanu sa mišićno skeletnim sistemom
 • potrebno je  3-5 tretmana  u razmacima od 5-7 dana
 • trajanje  terapije je  oko 10 minuta
   


Različite oblasti aplikacije

 • Ortopedija
 • Rehabilitacija
 • Sportska medicina

MEDICINSKI EFEKTI

ANALGETSKI  EFEKTI-ELIMINACIJA BOLA

 • umanjuje mišićnu tenziju, sprečava spazam
 • poboljšava disperziju posrednika bola i smanjuje rizik od edema

UBRZAVANJE LEČENJA

 • porast proizvodnje kolagena
 • pospešeni metabolizam i mikrocirkulacija

OBNAVLJANJE POKRETLJIVOSTI

 • rastvaranje  kalcifikata ( stvrdnutih  fibroblasta)

      INDIKACIJE: 

 • Achillodynia
 • akutni mišićni spazam
 • artroza kolena
 • bol ručnog zgloba sa palmarne strane
 • bol u donjim ledjima
 • bol u predelu kuka i iliotibijalnog trakta
 • bol u preponama, bol u pripojima zadnje lože
 • bol u sakroilijačnom zglobu, bolno rame ( kalcifikacija, tendinitis, plivačko rame),
 • Calcar calcanei, plantar fascitis,
 • Carpal tunnel sindrom
 • egzostoza malih zglobova šake u slučaju artroze prvog stepena
 • istegnuce mišića, kalcifikacije ekstraartikularne, mišićni spasticitet
 • Patellar tendinopathy ( skakačko koleno)
 • pseudoartroza, radial/ulnar epicondylitis, regeneracija mišića
 • sindrom trkačke potkolenice
 • spondylitis ankylopoetica
 • tendinopatija-analgetska neuromodulaciona faza,
 • tendinopatija- terapijska faza
 • Triger tačke-ubrzavanje zalečenja

     KONTRAINDIKACIJE:

 • aplikacije na određena  tkiva: (oko i područje oko njega)miokard, kičmena moždina,gonade,bubrezi i jetra
 • oboljenja krvi, problemi sa koagulacijom i uzimanje antikoagualntne terapije
 • trudnoća
 • tromboza
 • tumori
 • polineuropatija
 • akutne upale
 • primena u blizini zone rasta kosti kod dece
 • upotreba  kortikosteroidne terapije na mestu primene shock-wave
 • neprimenjivo na delove tela koji sadrže gasove, te je neprimenjivo  u blizini velikih nervnih snopova, krvnih sudova , kičmene moždine i glave

 

saznaj više

SPORTSKA MEDICINAviše

PEDIJATRIJAviše

Usluge 
 • Opšta pedijatrija
 • Kardiologija
 • Alergologija i pulmologija
 • Gastroenterologija i savetovalište o ishrani
 • Ultrazvučni pregledi dece
 • Opšti pedijatar - psihoterapeut transakciona analiza
 • Urologija
 • Laboratorija

saznaj više

GINEKOLOGIJAviše

Usluge

 • Ginekološki pregledi - klinički pregled, PAPA test, UZV
 • Utvrđivanje i praćenje trudnoće, kontrolni pregledi trudnica i porođenih žena
 • Ultrazvučni pregled – transvaginalni i abdominalni
 • Uzimanje briseva ( vaginalni, cervikalni bakteriološki, cervikalni bris na hlamidiju, ureoplazmu i mikoplazmu, HPV tipizaciju, aerobe i anaerobe )
 • Dijagnoza i lečenje polno prenosivih bolesti kod žena
 • Pregledi radi ranog otkrivanja raka grlića materice ( uzimanje Papa brisa, kolposkopija, biopsija )
 • Dijagnostika i terapija preinvazivnih promena
 • Lečenje promena na grliću materice („ranice“)
 • Planiranje porodice – kontracepcija (hormonska, postavljanje spirale )
 • Lečenje i dijagnostika neurednih krarenja, bolnih menstruacija, upala
 • Adolescentna ginekologija
 • Konsultacije u vezi sa klimakterijumom, spadom materice i nevoljnim oticanjem mokraće
 • Male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji ( biopsije, eksploprativne kiretaže, uklanjanje patoloških promena spoljnih genitalija – polnih bradavica, manjih tumora, ciste Bartolinijeve žlezde…)
 • Ultrazvuk dojki 
 • Ginekološka endokrinologija
 • Laboratorijske analize uključujući tumor markere 

saznaj više

UROLOGIJAviše

Usluge

 • dijagnostika i lečenje bolesti bubrega, mokraćne bešike, prostate i testisa
 • dijagnostika i lečenje poremećaja potencije i prerane ejakulacije
 • dijagnostika i lečenje urinarne inkontinencije (i muškarci i žene)
 • pregled urologa sa ultrazvukom
 • transrektalni ultrazvuk prostate (TRUS)
 • dijagnostika i lečenje polnih bolesti, uklanjanje polnih bradavica, kondiloma…
 • rano otkrivanje karcinoma prostate
 • kompletna laboratorija uz određivanje PSA
 • ambulantni hirurški zahvati - cirkumcizija (operacija fimoze), frenulotomija
 • mikrobiološki brisevi na urogenitalnih organa (na hlamidiju, mikoplazmu…)
 • kućna poseta – promena katetera

saznaj više

RADIOLOGIJAviše

Ultrazvučni pregledi odraslih

 • ultrazvuk kompletnog abdomena
 • ultrazvuk gornjeg abdomena
 • ultrazvuk bubrega i mokraćne bešike
 • ultrazvuk štitne žlezde
 • ultrazvuk mekih tkiva, limfnih čvorova ...
 • ultrazvuk mekih tkiva vrata
 • ultrazvuk aksila (pazuha)
 • ultrazvuk ingvinuma (prepona)
 • ultrazvuk dojke
 • ultrazvuk mekog tkiva zgloba
 • ultrazvuk testisa
 • doppler testisa
 • color duplex scan karotidnih arterija
 • color duplex scan karotidnih arterija i VB sliva
 • color duplex scan ruku
 • color duplex scan arterija i/ili vena nogu
 • color duplex scan aorte i/ili ilijakalnih arterija
 • color duplex scan portnog sistema
 • color duplex scan renalnih arterija
 • ultrazvuk + color duplex scan renalnih arterija
 • color duplex scan vene cavae inferior (donje šuplje vene)

 

 Ultrazvučni pregledi dece

 • ultrazvuk srca
 • ultrazvuk kukova dece u prva 3 meseca života i dalje po potrebi.
 • ultrazvuk mozga
 • ultrazvuk abdomena i male karlice
 • ultrazvuk bubrega i mokraćne bešike
 • ultrazvučno određivanje debljine crevnog zida, mezenterijalnih limfnih žlezda, apendiksa kod sumnje na upalu slepog creva.
 • ultrazvuk abdomena sa sumnjom na hipertrofičnu stenozu pilorusa ili gastroezofagealni refluks
 • ultravučna detekcija ingestiranog stranog tela u želucu
 • ultrazvuk površnih organa (štitna žlezda, dojke...)
 • ultrazvuk skrotuma
 • doppler skrotuma
 • ultrazvuk vrata
 • ultrazvuk pluća i pleure
 • ultrazvuk dijafragme
 • ultrazvuk pluća, pleure i dijafragme
 • ultrazvuk zglovoba kod imunoloških pacijenata
 • ultrazvuk LS segmenata kičmenog kanala (idealno u prva 2-3 meseca života)
 • color doppler svih krvnih sudova 

saznaj više

AMBULANTA ZA DOJKUviše

Usluge

 • ultrazvuk dojki - ehomamografija
 • laboratorijske analize i tumor markeri: CEA, CA 15-3

saznaj više

OFTALMOLOGIJAviše

Naš tim specijalista oftalmohirurga stoji Vam na usluzi za opšte oftalmološke preglede i korekcije refraktivnih anomalija oka. Takođe vršimo i subspecijalističke preglede iz oblasti glaukoma, katarakte, dijabetične retinopatije, senilne degeneracije makule, kao i sitnih hirurških intervencija na kapcima i refraktivne anomalije oka.


Usluge 

 • Određivanje naočara kod kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma. Dijagnostika najsavremenijom wavefront tehnologijom (lasersko merenje dioptrije)

 • Ambulantna dijagnostika i lečenje različitih očnih oboljenja

 • Oftalmološke kontrole pacijenata koji boluju od dijabetesa

 • Precizno merenje očnog pritiska

 • Gonioskopija

 • Detaljan pregled očnog dna

 • Analiza vidnog polja, OCT i HRT nalaza

 • Ispitivanje suznog filma i „suvog“ oka

 • Test raspoznavanja boja i test za stereo vid

 • Estetska hirugija kapaka – sitne hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji (uklanjanje čmička, masnih naslaga i drugih izraštaja kože)

 • Uzimanje brisa oka radi mikrobiološke analize

 

Edukativno informativni video: http://www.youtube.com/watch?v=jUrTZcje4rk

ORLviše

Usluge

 • Specijalistički pregled
 • Ispiranje uha
 • Aplikacija leka u uho, kada je to potrebno
 • Vađenje stranih tela iz uha, grla i nosa
 • Uzimanje brisa uha, grla, nosa i jezika
 • Prednja tamponada nosa
 • Ispitivanje centra za ravnotežu
 • Inhalacije
 • Tonalna audiometrija
 • Timpanometrija

Otorinolaringologija  je grana medicine koja se bavi dijagnozom i lečenjem bolesti uha, grla i nosa, sinusa, a u zadnje vreme sve više i paranazalnih sinusa, jednjaka, trahee i bronha.

Neki od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti javljaju ORL specijalisti stu:

 • Upala uha  (bol u uhu, sekrecija iz uha, oslabljen sluh)
 • Strano telo u uhu  (osećaj zapušenosti uha, oslabljen sluh)
 • Akutna i hronična upala sinusa  (bol u području sinusa, otežano disanje, sekrecija iz nosa, slivanje sekreta niz ždrelo…)
 • Alergijski rinitis (zapušenost nosa, bistra sekrecija iz nosa, ili osećaj suvoće i sekreta u nosu koji se ne može izduvati, kijanje…)
 • Bolesti grla  (bol u grlu, otežano gutanje, osećaj stranog tela u grlu, promena glasa, promuklost, temperatura …)
 • Vrtoglavica
 • Oslabljen sluh

DERMATOLOGIJAviše

Usluge 

 • Specijalistički dermatološki pregledi (kože, vidljivih sluznica, kapilicijuma, noktiju)
 • Venerologija- otkrivanje i lečenje polno prenosivih bolesti, odstranjivanje kondiloma u lokalnoj anesteziji, dokazivanje seksualno prenosivih infekcija (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, HPV DNA tipizacija – visoki i niski rizik …)
 • Laboratorijska dijagnostika i brisevi kože i sluznica
 • Dermoskopija (pregled mladeža)
 • Dermatološka hirurgija i onkologija (pregled i dermoskopija mladeža i drugih tumorskih promena na koži te prema potrebi hirurško uklanjanje uz patohistološku analizu)
 • Uklanjanje vulgarnih veruka, moluski, mekih fibroma i drugih dobroćudnih promena na koži elektrokoagulacijom
 • Lečenje akni uz individualni pristup lokalnom i sistemskom terapijom
 • Epikutano „patch“ testiranje na kontaktne alergene
 • Bolesti vena, venski ulkusi (dijagnostika i terapija)
 • Savetovalište za decu i odrasle

saznaj više

HIRURGIJAviše

 Tim specijalista DZ "Dr Cvjetković" vrši specijalističke i preventivne preglede  iz domena:

 • opšte i abdominalne hirurgije
 • vaskularne hirurgije
 • neurohirurgije 
 • ortopedske hirurgije i traumatologije 
 • kardiohirurgije

saznaj više

NEUROLOGIJA I NEUROPSIHIJATRIJAviše

Neurologija

Usluge

 • Pregled specijaliste neurologa
 • EMNG (elektromioneurografija ruku i nogu) - ispitivanje oštećenja mišića i  perifernog nervnog sistema

 • Color duplex scan karotidnih arterija i VB sliva

 • TCD (transkranijalni doppler) Willisovog poligona i vertebrobazilarnog sliva

 • Ultrazvučni pregled cirkulacije arterija i vena ruku i nogu (color duplex scan) kao komplementarna dijagnostička procedura

 • Laboratorija


Psihijatrija 

Usluge

 • Pregledi i kontrole specijaliste psihijatra
 • Tretman psihologa
 • Pedijatar – psihoterapeut (transakciona analiza) i problemi u adolescenciji 

saznaj više

NUTRICIONISTAviše

Imate prekomernu telesnu težinu ili neki drugi poremećaj u ishrani (bulimija, anoreksija..)? 

Imate neki zdravstveni problem ili možda želite da naučite principe zdrave i pravilne ishrane? Onda je pravo vreme da posetite naše nutricionističko savetovalište. 

Pristup pacijentu je individualan i multidisciplinaran što podrazumeva timski rad doktora i nutricioniste, uzimanje nutritivne anamneze (upitnika) pomoću kojeg ispitujemo vaše navike u ishrani, uzimanje u obzir već postojećih dijagnoza (bolesti, alergije, intolerancije..) i izradu detaljnog, individualnog plana ishrane – jelovnika. Kontrolni pregledi u cilju praćenja napretka naših pacijenata.

saznaj više

MEDICINA RADAviše

Usluge

1.Prethodni i periodični lekarski pregledi na radnim mestima sa povećanim rizikom (prema Pravilniku o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ( „Sl.glasnik RS, br. 120/2007)

 • Rad na visini, rad u dubini
 • Upravljanje sredstvima unutrašnjeg transporta
 • Težak i srednje težak fizički rad
 • Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Biološke štetnosti
 • Noćni rad...
2.Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Odsek  zdravstvene inspekcije Novi Sad, pod brojem: 530-53-00272 /2016-09 od 04.05.2016, doneo je rešenje da Dom zdravlja Dr Cvjetković u pogledu kadrova, prostorija i opreme, ispunjava uslove za izdavanje  lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti vozača odredjenih kategorija motornih vozila.

3.Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Odsek  zdravstvene inspekcije Novi Sad, pod brojem: 530-53-271/2016-09 od 04.05.2016, doneo je rešenje da Dom zdravlja Dr Cvjetković u pogledu kadrova, prostorija i opreme, ispunjava uslove za obavljanje lekarskih pregleda fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

 Obrazac br.1 mozete preuzeti OVDE

4.Sistematski pregledi radnoaktivnog stanovništva ( član. 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti -Sl.Glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014)

5.Ciljani lekarski pregledi

 • Ciljani pregled očiju i vida (prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom -Sl. Glasnik RS br. 106/2009 I 93/ 2013)

6.Izdavanje lekarskih uverenja

 • prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • prilikom zasnivanja radnog odnosa  na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • prilikom zasnivanja radnog odnosa na radnom mestu bez povećanog rizika kao što su administrativni i drugi poslovi
 • za rad u prosveti (psihofizička i zdravstvena sposobnost za rad sa  decom/učenicima)
 • za upis u srednje škole i fakultete

7.Konsultanske usluge iz oblasti medicine rada

saznaj više

INFEKTOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJAviše

Usluge 
 • pregled specijaliste infektologa
 • savetovanje u vezi vakcinacija
 • kompletne laboratorijske analize
 • savetovanje sa specijalistom epidemiologom 
 

SANITETSKI PREVOZ PACIJENATAviše

NAJBRŽI I NAJPOUZDANIJI SANITETSKI PREVOZ U VOJVODINI

Uz tehnička rešenja ugrađena u naša vozila i edukovani stručni tim u mogućnosti smo Vam pružiti kvalitetnu, efikasnu i nadasve sigurnu uslugu.

Prevoz kompletno opremljenim, udobnim, klimatizovanim, medicinskim, sanitetskim vozilima marke Fiat Ducato:

 • Mogućnost prevoza sa medicinskom pratnjom (lekar - kardiolog, anesteziolog i drugi specijalisti, medicinski tehničar) ili bez pratnje.  Ugrađena tehnološka i tehnička rešenja u vozilima, bez pravilno osposobljenih ljudi ne znače ništa. Zbog toga stručni tim sastavljen od medicinskog osoblja i profesionalnog vozača koji mogu iskoristiti tehnologiju ugrađenu u vozila osiguravaju kvalitetnu, efikasnu i nadasve sigurnu uslugu
 • Prevoz do bolnica, staračkih domova, banja, privatnih destinacija na području Vojvodine, Srbije i inostranstva.
 • Mogućnost organizovanja kućnih poseta – lekara svih specijalnosti
 • Dežurstva na sportskim i drugim manifestacijama

 

Cenovnik se formira u zavisnosti od pređenih kilometara i organizovanja medicinske pratnje. Pacijenti sa članskim kartama naše Ustanove imaju popust. Lična pratnja je besplatna.

KUĆNE POSETEviše

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete do nas, ne brinite mi stižemo do Vas! 

Dom zdravlja "Dr Cvjetković" je jedina privatna ustanova koja ima registrovanu patronažnu službu

U mogućnosti smo da organizujemo kućne posete različitih specijalista, a s obzirom da smo opremljeni i modernim General Electric "lap top" ultrazvukom, vršimo i različita ultrazvučna snimanja u kućnim uslovima. Naši laboranti takođe izlaze na teren, ukoliko Vam je potrebno vađenje krvi. Pružamo Vam i kompletan spektar sestrinskih intervencija na terenu. Raspolažemo i modernim sanitetskim prevozom (više informacija u Uslugama - Sanitetski prevoz pacijenata)

Mogućnost organizovanja kućnih poseta non stop. Pozovite nas za dodatne detalje.